zofim.org.il
  
 


 
שבט נשרים
חץ  לוח קבצים דף הבית » שבט נשרים » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ אישור הורים לפעילות !    (39 KB)
אישור ההורים מחויב לכל טיול, פעילות מחוץ לשבט, יציאה שבטית וכיוב'..

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דף פמ"ל    (173 KB)
אני מעלה לאתר דף עם דף פעילות מחוץ לשבט או בקיצור פמ"ל.
תשתמשו בו ולא לשכוח שצריך להגיש אותו שבוע לפני כדי לקבל אישור ולא לשכוח להתעדכן אם הוא קיבל אישור מצחי!

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דף קשר 08-09    (121 KB)
דף קשר 08-09

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דרכי ההסתכלות על החיים    (1,130 KB)
.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הגדרות התפקידים בשכבג    (625 KB)
מי עושה ולמה?
דרישות לתפקיד

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חייו של נשר    (709 KB)
תכנסו זה ממש יפה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ כוחן של מילים    (329 KB)
צפרדע חמודה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מושמוש אדיר    (71 KB)
קבלו !!

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ סמינר פתי"ש 30-31.8.09    (26 KB)
פרטים ורשימת ציוד
יהיה אדיר!~#%$

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ ספונסר - מכתב בקשה    (112 KB)
כשמחפשים ספונסרים, תשתמשו בזה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שיר מחנ"ק 2005    (1,921 KB)
שיר מחנה הקיץ 2005 בנושא קיבוץ בשבט נשרים.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שכב"ג נשרים לעתיד טוב יותר    (122 KB)
ביום הגיוסים המטורף שהיה לחטיבות הביינים ביישוב נתפסו שכב"ג נשרים בתמונה מאוד מרשימה כדאי לראות... כמובן שלא כולם כאן בתמונה חלק הדריכו באותה עת.
כמובן שמקדימה ניתן לראות את המש"צ של השבט מור בן-דיין

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שכב"ג נשרים 2010-2011!    (62 KB)
שכב"ג נשרים 2010-2011!

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תיק מבנה    (179 KB)
למלא ולהגיש

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מכתב תודה לספונסר !!    (101 KB)
אחרי שספונסר הסכים להיות נחמד..

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ רק צופיפניק    (42 KB)
יסתובב עם כמה מטרים של חבל 4 בתיק ועוד ועוד..

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ 15 עקרונות להרמת מבנה    (982 KB)
15 עקרונות להרמת מבנה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שיר מחנ"ק 2006    (2,274 KB)
ה-שיר של שבט נשרים!
ג'ינגל כזה לא ראו!!

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שיר מחנ"ק 2007!    (2,302 KB)
ה-שיר של שבט נשרים מודל 2007!
ג'ינגל כזה לא ראו!! באמת שלא!!

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ