zofim.org.il
  
 


 
שבט גלים
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט גלים » עניבות בצופים!!!

עניבות בצופים!!! פורסם בתאריך 24/11/2009

סיפור העניבותעניבת גדוד ד'
העניבות מסמלות את תהליך התבגרותו של החניך משנה לשנה ואת רמתו הצופית
את סדר העניבות נהוג להסביר בסיפור העניבות:מסמלת מדבר
עניבת גדוד ה'
מסמלת נחל המתחיל לזרום בתוך המדבר
עניבת גדוד ו'
המדבר מוצף במים ונהיה ים
עניבת גדוד ז'
המים התייבשו והאדמה נעשית קרקע פוריה
עניבת גדוד ח'
על האדמה כבר מתחילה לצמוח צמחייה
עניבת קורס

 


 
נוצר כבר יער גדול ומלא בעצים

 
          עניבת חניך מצטיין איור

נדירה!!!

ניתנת לחניכים מצטייניםבלבד....