zofim.org.il
  
 


 
שבט נשרים
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט נשרים » על הצופים - מידע על חאקי

על הצופים - מידע על חאקי פורסם בתאריך 28/11/2004

הלבוש הרשמי של תנועת הצופים הוא החאקי. אותם מדים שנקבעו לפני יותר ממאה שנה על-ידי סר באדן פאוול ועוצבו לפי מדי הצבא הבריטי בהודו עדיין משמשים כתלבושת הצופית הקבועה בפעולות.

עולה השאלה מדי פעם למה אנו לובשים חאקי? ובכן, לשאלה זו יש ארבע תשובות שבקיצור נקראות איש"ה שהן קישור לאיחוד, ייחוד, שויון והסוואה.

איחוד - כפי שכבר אמרנו החאקי הוא המאחד של הצופים בכל רחבי העולם, הוא הסמל המובהק של הצופים ונותן הרגשת איחוד של כולם לגוף אחד (וזו הסיבה שעומדים איתו במסדרים למשל, כדי להדגיש את האיחוד של כולנו).

ייחוד - בראשית המדינה ואף לפני כן היו תנועות שתלבושתן היא כחולה. החאקי מייחד אותנו מהן ונותן לנו גוון שונה.

שויון - החאקי הוא מצרך זול יחסית והוא מסמל את השויון של התנועה - כולם שויים בלבושם ולאחד אין בגד יותר יקר או יפה מהשני כדי לתת הרגשת איחוד יותר טובה.

הסוואה - אל לנו לשכוח שמוצאו של החאקי הוא מהחיילים הבריטיים בהודו ולכן הוא שימש כהסוואה של החיילים.

יש עוד גירסאה שטוענת שהחאקי בא כהזדהות עם החלוצים בארץ ישראל. ויש אכן תימוכין לגירסא זאת בפרוטוקולים שונים של מועצת התנועה.

 

החאקי  -  מסמל אותנו או אנחנו אותו?

לפני הכל החאקי מייצג את עתם ארבעת העקרונות שרשמתי בהתחלה אך לא מייצג עמדה פוליטית.

החאקי לא מכליל עלינו דיעה כלשהי, דבר כזה יעמוד נגד הרעיון של נטרליות שנמצא בערכי-התנועה. החאקי מייצג את מה שאנחנו רוצים לייצג ולא הוא מייצג אותנו. בתור צופים אנו מחליטים מה הבגד הזה יסמל אם הוא יסמל עושר או עממיות, שמאל או ימין נתון בידינו בלבד.

ועדיין למה עומדים עם חאקי במסדר?

ובכן, הסיבה היא כמובן שהמסדר בא לסדר את החניכים לקראת הפעילות לתת הרגשה שהתחלנו אך כמובן שהוא בא גם כדי לאחד אותנו סביב הדבר המסויים שאילו הגענו, הוא בא להראות שכולנו מאוחדים מסביב לרעיונות שהוא מייצג (שהם רעיונות התנועה) אי-לבישת חאקי איננה התרסה נגד מה שהוא מייצג כי הוא אינו מיצג רעיון כלשהו! החאקי הוא הסמל החיצוני של הצופים הוא נותן הרגשה שאנחנו חלק ממשהו גדול.