zofim.org.il
  
 


 
אתר בית הספר לרוח האדם
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר בית הספר לרוח האדם » אודות בית הספר לרוח האדם

אודות בית הספר לרוח האדם פורסם בתאריך 13/11/2013

בית הספר לרוח האדם

כאשר נשאל אנטק צוקרמן על הטקטיקה הצבאית במרד גטו וארשה, הוא ענה:

"זה לא נושא ללימוד בבית ספר צבאי. לא הנשק, לא המבצעים, לא הטקטיקה. אם יש בית-ספר ללימוד רוח האדם, הרי שם זה צריך להיות מקצוע ראשי"


רציונאל:

הרעיון להקמת בית ספר של תנועת הצופים עלה דווקא מתוך משלחת הצופים לפולין. במהלך המסע התנועתי לפולין עולות סוגיות רבות הקשורות לרוח האדם, סולידריות חברתית, אחריות אישית וקולקטיבית, חירות האדם, חופש המחשבה ומעל הכל מרחף השיפוט והבחירה המוסרית של הפרט והחברה. בקרב החניכים שהשתתפו במסע לפולין נוצרת הבנה תודעתית עמוקה לצורך לדון בנושאים הללו ולבסוף לבחון את המציאות האישית, התנועתית והחברתית אל מול דילמות העבר. עד סוף המסע מצטברות אנרגיות עשייה אצל החניכים מתוך תחושה שיש צורך לקחת אחריות על נושאים בוערים בחזרה מן המסע.

בהמשך גילינו שבכל אחד מחניכי המשלחות של תנועת הצופים יש צורך דומה לעשות משהו משמעותי עם אותה אנרגיה שהם קיבלו במשלחת. הבעיה היא שהצורך הזה מתמוסס ככל שחוזרים לשגרה היומיומית של שבט הצופים; טקס פתיחת שנה, טיול פתיחת שנה, גיוסים, חגים, פעולות לחניכים, פעולות לשכב"ג, אה, ויש גם את הלימודים בבית ספר...