zofim.org.il
  
 


 
פורום מש"צים
חץ  בעלי תפקידים דף הבית » פורום מש"צים » בעלי תפקידים

ניר ויטנברג מרכז הנהגה
אוהד זוהר - שבט נשרים מרכז צעיר
אורי גינוסר - שבט אפיק מרכז צעיר
איתי קרלין - שבט צופי-ים חיפה מרכז צעיר
בר דוד - שבט תדהר מרכז צעיר
גלי למברגר - שבט אילנות מרכזת צעירה
טל סיגלר - שבט כרמל מרכזת צעירה
מורן זריהן - שבט אורן מרכזת צעירה
רון גלעד - שבט לטם מרכז צעיר
שיר בוגנר - שבט צופית מרכזת צעירה